Sökresultat

 • Handel (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Arter (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Faktasida (1)
 • Remiss (1)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.