Sökresultat

 • Klimat (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Publikation (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Publikation (1)
 • Övergödning (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.