1. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

    GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.