1. Publicerad: 2 november 2017 Uppdaterad: 6 mars 2019

    Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.