Sökresultat

  • Gis (2)
  • Miljöövervakning (2)
  • Klimat (1)
  • Miljödata (1)

  • Miljöövervakning (1)
  • Kartor och Gis (1)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.