Sökresultat

  • Fredade arter (1)
  • Internationellt arbete (1)
  • Marina däggdjur (1)
  • Faktasida (1)
  • Främmande arter (1)

  • Konventioner (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen - skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.