Sökresultat

 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Miljöhot (1)
 • Faktasida (1)
 • Senaste året (1)
  • Restaurering (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Herting

Herting

Herting är ett projekt med målet att återskapa fria vandringsvägar för alla arter vid Hertings kraftverk i Ätran.  Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till projektet.