Sökresultat

  • Bidrag (1)
  • Dricksvatten (1)
  • Senaste året (1)

  • Anslag och bidrag (1)

  • Utlysning (1)

  • Senaste veckan (1)
  • Senaste månaden (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, att ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som ska leda till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.