Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Remiss (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Senaste året (1)
  • Föreskrift (1)
  • Vattenförvaltning (1)

  • Remisser (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.