1. Publicerad: 10 april 2019 Uppdaterad: 10 oktober 2019

    Miljön i Östersjön står inför stora utmaningar. Nu kan du som arbetar med projekt som försöker lösa problematik i Östersjön söka finansiering från Baltic Sea Action Plan Fund, BSAP-fonden.

  2. Publicerad: 12 mars 2014 Uppdaterad: 9 juni 2020

    Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.