Sökresultat

  • Organisation (1)
  • Årsredovisning (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.