Sökresultat

 • Tidredovisning (6)
 • Medarbetarsidor (6)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tjänsteresa (2)
 • Årsredovisning (2)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (5)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Vanlig fråga: Jag kan inte logga in i Milestone, vad är fel?

Jag kan inte logga in i Milestone, vad är fel?

Start Medarbetarsidor Taggar: Tidredovisning Tjänsteresa Jag kan inte logga in i Milestone, vad är fel? Försäkra dig om att du har skrivit rätt användarnamn, företag (HV) och lösenord. Om det ändå inte fungerar får du vända dig till Gunnel Eriksson

Faktasida: Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar din chef om du blir sjuk. Du ska också hänvisa din telefon.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.