1. Publicerad: 12 september 2016 Uppdaterad: 15 april 2019

    Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016.

  2. Publicerad: 28 november 2013 Uppdaterad: 9 maj 2018

    Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Ungefär 130 000 av dem har enbart slamavskiljning och är därmed direkt olagliga.