1. Publicerad: 31 maj 2018

    En jämförelsestudie mellan pump och trål.