Sökresultat

  • Regeringsuppdrag (2)
  • Skagerrak (2)
  • Publikationer (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Kattegatt (1)
  • Publikation (2)
  • Visa fler
  • Rapport (2)
  • Yrkesfiske (1)
  • Östersjön (1)

  • Publikation (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Publikation: Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.