1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

    Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

  2. Publicerad: 31 maj 2013

    Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.