1. Publicerad: 31 maj 2013

    Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.