1. Publicerad: 1 mars 2017 Uppdaterad: 2 oktober 2017

    HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.