1. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 6 april 2016

    HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.