Sökresultat

 • Rapport (5)
 • Styrdokument (5)
 • Avtal (1)
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Organisation (1)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rutin (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (5)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (4)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

I den här rutinen beskrivs processen för att redovisa regeringsuppdrag, och visar även vilka aktiviteter som ingår. Till rutinen finns även en dokumenthanteringsplan som gäller för de dokument som produceras under ärendets gång.