Sökresultat

 • Fiskar (2)
 • Publikation (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Utvärdering av fiskefria områden

Utvärdering av fiskefria områden

Fiskefria områden innebär fiskeförbud året runt i avgränsade områden. I den här rapporten sammanfattar vi och utvärderar resultaten av att inrätta fiskefria områden i regioner där fisk- och skaldjursbestånd varit märkbart försvagade.  

Publikation: FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

Projekt SILVA (SkyddsrIdåer Längs VAttendrag) genomfördes 1995-2000 för att studera hur avverkningar längs vattendrag kan utformas för att minimera påverkan på fisk samt övriga vattenlevande djur och växter.