Sökresultat

 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Skagerrak (1)

 • Publikation (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

Ål är en mycket viktig resurs för det svenska kustfisket. Fisket med ålryssjor introducerades i början på 1900 talet och är det fiske längst västkusten som drabbats hårdast av sälskador. Skadefrekvensen varierar mycket från år till år i flera områden längs kusten. De senaste åren har dock skadefrekvensen ökat i de områden där det bedrivs mest fiske. 1999-2000 blev det obligatoriskt att anmäla skador till loggboken för att kunna erhålla sälskadeersättning vilket i sin tur kan ha påverkat rapporteringen nämnvärt.