Sökresultat

  • Marin kartering (2)
  • Publikation (2)
  • Rapport (2)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Kartering av marina naturvärden i Västerbottens län

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats i hög upplösning i Västerbottens län.

Publikation: Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Kartering av bentiska naturvärden i Bottniska Viken

Som en del i Havs- och vattenmyndighetens kartläggning av havsbotten längs svenska kusten har bentiska ekosystemkomponenter och naturvärden karterats på översiktlig nivå i Bottniska viken.