1. Publicerad: 24 april 2017 Uppdaterad: 17 februari 2020

    HaV har finansierat en skrotningskampanj mellan åren 2018-2020. I dagsläget finns det inte ytterligare finansiering för detta utan myndigheten kommer se over och utvärdera arbetssättet för problemet med uttjänt och dumpade fritidsbåtar.

  2. Publicerad: 28 april 2014 Uppdaterad: 17 april 2018

    På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.