Sökresultat

 • Chef (3)
 • Sjukskrivning (3)
 • Medarbetarsidor (3)
 • Anställning (2)
 • Rutin (1)
 • Säkerhet (1)
 • Visa fler

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Faktasida: Rehabilitering

Rehabilitering

Vid sjukfrånvaro är det viktigt att chefen agerar och håller kontakt med medarbetaren under sjukskrivningsperioden. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro ska chefen ha samtal med sin medarbetare så snart som möjligt.

Faktasida: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.