Sökresultat

 • Chef (3)
 • Lön (3)
 • Medarbetarsidor (3)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Ledighet (1)
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (2)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)

 • Dokument (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Den här mallen har vi för att kunna skapa förutsättningar för riktigt bra prestationer på jobbet, men också för att ta tillvara den kompetens och handlingskraft som finns i organisationen. Medarbetarsamtalen är ett led i arbetet med att förverkliga vår vision och våra verksamhetsplaner.