Sökresultat

 • Avtal (3)
 • Chef (3)
 • Medarbetarsidor (3)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Ledighet (1)
 • Visa fler
 • Lön (1)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)

 • Dokument (3)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.