Sökresultat

 • Chef (5)
 • Medarbetarsidor (5)
 • Mer än ett år sedan (5)
 • Anställning (4)
 • Arbetstid (1)
 • Rutin (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (5)
 • Säkerhet (1)
 • Tjänsteresa (1)

 • Dokument (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg

Om du slutar på HaV kan du få ett tjänstgöringsbetyg, förutsatt att du varit anställd mer än sex månader. Du kan också få ett tjänstgöringsintyg eller ett arbetsgivarintyg. Den här rutinen beskriver de olika dokumenten och vem som utfärdar vad.

Dokument: Användning av HaVs arbetsredskap

Användning av HaVs arbetsredskap

Policyn tydliggör hur du får använda HaV:s arbetsredskap och i vilken omfattning du får använda dem för privata ändamål.

Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.

Dokument: Kompetenspolicy

Kompetenspolicy

Kompetenspolicyn beskriver vilka kompetenser som är viktiga för HaV. Den anger också den strategiska inrikningen för vår kompetensförsörjning.

Dokument: Representationspolicy

Representationspolicy

All representation ska vara återhållsam, främja HaV:s verksamhet och ha koppling till vår verksamhet. Utgifter i samband med representation ska vara godkända i förväg av den som har attesträtt.