1. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

    Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

  2. Publicerad: 8 mars 2018

    Anslagsrådet är ett strategiskt organ för beredning, samordning och uppföljning av hur myndigheten använder anslag, fondmedel och frågor om långsiktig finansiering.