1. Publicerad: 8 maj 2017

    Priset delas ut på Havs- och vattenforum i maj 2017.

  2. Publicerad: 12 december 2016 Uppdaterad: 18 maj 2017

    Västerviks kommun utsågs till 2017 års Sjöstjärna, för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.