Sökresultat

  • Bidrag (3)
  • Östersjön (3)
  • Anslag och bidrag (3)
  • Faktasida (3)
  • Forskning (1)

  • Senaste året (1)
  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Faktasida: Zennström Philanthropies

Zennström Philanthropies

Målet för denna stiftelse är att stödja organisationer inom olika områden, bland annat för att skydda och bevara vår miljö

Faktasida: BalticSea2020

BalticSea2020

Målet för BalticSea2020 är att förbättra miljön i Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön.