Sökresultat

 • Vattenverksamhet (1)
 • Yttrande (1)
 • Mer än ett år sedan (1)
 • Dumpning (1)
 • Muddring (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler

 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)

 • Yttrande (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

HaV har inget att invända mot att domstolen ger Luleå Hamn tillstånd för den verksamhet man sökt för, men däremot yrkar vi på vissa förändringar och tillägg i villkoren.