Sökresultat

 • Publikation (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vägledning (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.

Publikation: Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.