Sökresultat

 • Tidredovisning (4)
 • Dokument (4)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Avtal (1)
 • Blanketter (1)
 • Visa fler
 • Chef (1)
 • Handbok (1)
 • Intern service (1)
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Rapport (1)
 • Rutin (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Styrdokument (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (4)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det viktigt att du meddelar din chef. Är du sjuk längre än en vecka behöver du skicka in läkarintyg.