Sökresultat

 • Anställning (2)
 • Rutin (2)
 • Styrdokument (2)
 • Säkerhet (2)
 • Chef (1)
 • Telefoni (1)
 • Visa fler

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Informationsskydd

Informationsskydd

Rutinen beskriver vad du får och inte får göra med HaVs utrustning. Det finns många anledningar att vara försiktig med uppkoppling mot våra tjänster och vid läsning och lagring av information, och i den här rutinen står allt du behöver tänka på.

Dokument: Krishantering

Krishantering

En krissituation är en händelse som gör att den normala verksamheten och resurserna inte är tillräckliga för att möta och bemästra situationen. Avgörande vid en krissituation är att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle.