Sökresultat

  • Styrdokument (1)
  • Årsredovisning (1)
  • Faktasida (1)
  • Senaste året (1)
  • Tidredovisning (1)

  • Medarbetarsidor (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.