1. Publicerad: 16 januari 2014 Uppdaterad: 8 december 2020

    En sammanställning av Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

  2. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 6 oktober 2016

    Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt.