1. Publicerad: 9 februari 2016 Uppdaterad: 10 februari 2016

    Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem hav.