Sökresultat

  • Sjukskrivning (1)
  • Styrdokument (1)
  • Säkerhet (1)
  • Senaste året (1)
  • Rutin (1)

  • Medarbetarsidor (1)

  • Dokument (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutinen beskriver hur myndigheten ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Den tydliggör bland annat innebörden av SAM, ansvar och roller i arbetet, lagstiftning som styr och vilka metoder och rutiner vi har i vårt arbetsmiljöarbete.