Sökresultat

 • Rutin (2)
 • Sjukskrivning (2)
 • Säkerhet (2)
 • Senaste året (2)
 • Anställning (1)
 • Chef (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Dokument (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutinen beskriver hur myndigheten ska bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Den tydliggör bland annat innebörden av SAM, ansvar och roller i arbetet, lagstiftning som styr och vilka metoder och rutiner vi har i vårt arbetsmiljöarbete. 

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.