Sökresultat

 • Chef (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Säkerhet (1)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Senaste året (1)
 • Anställning (1)
 • Visa fler
 • Rutin (1)

 • Dokument (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.