Sökresultat

  • Chef (1)
  • Sjukskrivning (1)
  • Säkerhet (1)
  • Anställning (1)
  • Rutin (1)

  • Medarbetarsidor (1)

  • Dokument (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.