Sökresultat

 • Rapport (3)
 • Rutin (3)
 • Avtal (1)
 • Chef (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Styrdokument (3)
 • Visa fler
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Dokument (3)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Dokument: Projekt

Projekt

Alla projekt på HaV ska följa vår projektpolicy och projektmall Styrman. Här hittar du en handbok och flera mallar som du ska använda för att dokumentera och visualisera projektets olika delar.

Dokument: Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

Regeringsuppdrag - rutin för redovisning och dokumenthantering

I den här rutinen beskrivs processen för att redovisa regeringsuppdrag, och visar även vilka aktiviteter som ingår. Till rutinen finns även en dokumenthanteringsplan som gäller för de dokument som produceras under ärendets gång.