1. Publicerad: 10 juli 2018 Uppdaterad: 23 oktober 2018

    Marin pedagogik handlar om att skapa förståelse för hur havet påverkar oss människor och för hur vi påverkar havet.

  2. Publicerad: 8 april 2014 Uppdaterad: 9 maj 2019

    Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas den 1 januari 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019. 2020 ingår även rovdjurssäkra redskap i uppdraget.