Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
 • Publikation (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.