1. Publicerad: 4 december 2017 Uppdaterad: 30 april 2019

    Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och HaV att gemensamt se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.