1. Publicerad: 12 maj 2015 Uppdaterad: 24 november 2016

    Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.