Sökresultat

 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Regeringsuppdrag om kontroll av förbud mot utkast av fisk i Skagerrak

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett förbud mot utkast av fisk i Skagerrak kan kontrolleras.