Sökresultat

 • Marina däggdjur (1)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Publikationer (1)
 • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Mer än ett år sedan (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket

Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskadorna i fisket

Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.