1. Publicerad: 17 december 2014

    Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.